Ledande systemstöd för  kompletterande aktör

Helhetslösning för kompletterande aktör

Som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen ställs du inför höga krav på dokumentation och uppföljning av dina deltagares aktiviteter. Sedan 2010 har Workbuster varit ledande leverantörer av stödsystem för kompletterande aktörer och idag använder över 5 000 handledare systemet dagligen. Workbuster ger dig ett effektivt stöd i dokumentation och uppföljning samtidigt som det genererar bra beslutsunderlag i form av statistik och ekonomiskt underlag för din verksamhet.

Dokumentera

Följ upp

Kommunicera

Dokumentera

För att underlätta för dig som är kompletterande aktör har vi skapat tydliga mallar och flöden som är enkla att följa när ni gör dokumentationen för era deltagare. Saknas det något kommer vi att ge en vänlig påminnelse till den ansvariga handledaren så att denne kan komplettera det som saknas. 

Få överblick när du jobbar med Rusta och Matcha

Följ upp

I många av Arbetsförmedlingens program är det viktigt att följa upp att deltagaren har genomfört sin aktivitet eller fått behålla sitt arbete. För de deltagare som är ute på längre uppdrag är det lätt att glömma uppföljningen. Workbuster påminner er om vilka som ska följas upp och om ni vill kan systemet kontakta deltagaren för att göra delar av uppföljningen.

Kommunicera

Vi har gjort det enkelt att nå och kommunicera med deltagarna på deras villkor, du väljer om det ska vara via SMS eller e-post. Du kan välja att kommunicera med flera deltagare samtidigt utan att ni förlorar det personliga bemötandet. 

Hög säkerhet godkänt av Arbetsförmedlingen

Användarnas integritet är viktig och dokumentationen får inte komma i fel händer. All information i Workbuster är väl skyddad med hjälp av BankID och det finns tydliga behörighetsnivåer som ser till att handläggare bara ser den information de har rätt till för att genomföra uppdraget på ett professionellt sätt. Självklart så har vi fullt stöd för GDPR.

Många olika ersättningsmodeller för kompletterande aktör

Ersättningsmodellerna skiljer sig mellan Arbetsförmedlingens olika program. Eftersom många kopplar ersättning till vilka aktiviteter som deltagaren genomför blir kontroll av ersättning snabbt ett administrativt hinder. Med Workbuster kan ni enkelt se vilka ersättningar ni har rätt till och vilka ersättningar som ni beräknas få i framtiden, baserat på vilken typ av program deltagaren är inskriven i.

Program från Arbetsförmedlingen som vi stödjer

  • Kundval, rusta och matcha (Krom)
  • Stöd och matchning (Stom)
  • Yrkessvenska (YS)
  • Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM)
  • Introduktion till Arbete (ITA/INAB)
  • Starta eget

Många ersättningsmodeller liknar varandra och vi kan snabbt sätta upp nya. Saknar ni någon så hör av er till oss så kan vi hjälpa er att sätta upp en ny ersättningsmodell. 

Automatisera flödet från Arbetsförmedlingen

I Workbuster kan ni läsa in alla era beslut via de Excelfiler ni tar hem från arbetsförmedlingens webbstöd. Ni kommer sedan automatiskt få era in inköpsorders direkt in till Workbuster så att ni vet omfattningen av varje deltagares uppdrag. När det sedan är dags att fakturera så läses självfakturorna som ni skapat i Webbstödet direkt in i Workbuster och prickas av mot inbetalningsrapporterna. 

Vi hjälper dig gärna! 

Mia Stipic

Projektledare

Robert Svensson

Account Manager

Vill du veta mer om Workbuster för kompletterande aktör? Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.