Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi lagar de kontaktuppgifter du fyller i formuläret samt anledningen till att du tog kontakt med oss för att kunna kontakta dig och ge dig ett bemötande utifrån det behov du har visat. Vi lagrar uppgifterna tillsvidare och så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja ändamålen med behandlingen. Dina uppgifter kommer endast att hanteras av personal anställd hos Workbuster. 

Vi grundar insamlingen av personuppgifter på ditt samtycke. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, begära rättning eller radering av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Om du tycker att vi inte har hanterat dina personuppgifter på det sätt vi har kommit överens om så har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Andreas Wernqvist (personuppgiftsombud)
Telefon: +46 8 580 807 30
E-post: andreas@workbuster.se

Workbuster AB (personuppgiftsansvarig)

Organisationsnummer: 556416-9828
Tegnérgatan 8
113 58 Stockholm