Verktyget för arbetsmarknadsenheten (AME)

Workbuster används av arbetsmarknadsenheten (AME) för att snabbare hjälpa kommuninvånare till sysselsättning genom individuell kartläggning, tydliga processer och smidig matchning mot det lokala arbetslivets behov av rätt kompetens. 

Se till att ni gör rätt insatser

Allt fler kommuner som väljer att komplettera med egna insatser för att se till att kommuninvånare får tillgång till rätt insatser som ökar chansen till sysselsättning. Workbuster är det moderna matchningsverktyget som hjälper er att lyckas. 

Det ledande matchningsverktyget

Workbuster är det marknadsledande matchningsverktyget och används idag av över 5000 användare. I Workbuster samlar ni allt på ett ställe för att hjälpa deltagare till jobb, utbildning eller praktik. 

Några exempel på vad ni kan göra i Workbuster:

  • Få översikt på deltagare ni hjälper
  • Kompetenskartlägga
  • Skapa och dela individuella utvecklingsplaner
  • Kommunicera med deltagarna via en deltagarportal
  • Sätta egna effektiva processer

”Täby Kommun har de senaste två åren lägst arbetslöshet i landet för utrikesfödda Täbybor. Jag tror inte att vi hade kunnat vara så effektiva som vi är nu och så framgångsrika om vi inte hade jobbat med Workbuster.”

/Peter Haddäng, Täby kommun Kompetenscenter Välkommen framtid – Vägen till arbete

 

Fristående aktören Täby Kommun

Fördelar för arbetsmarknadsenheten (AME)

Tydliga processer

Sätt upp egna processer och checklistor för att arbeta effektivt med deltagarna. 

Enklare samarbete

Förenkla samarbetet i ett modernt verktyg och få full koll på vad som behöver göras.

Effektivare matchningar

Kompetenskartlägg och samla arbetsgivarkontakter på ett ställe för snabbare matchningar.

Vill ni bli bättre på att hjälpa kommuninvånare i syssselsättning?

Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och berättar mer om hur Workbuster kan hjälpa er. 

Mia Stipic

Projektledare

Robert Svensson

Account Manager