Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi lagrar ditt namn och e-post adress i syfte att ge dig en säker inloggning till våra system samt data över de funktioner du använder i systemet för att bättre kunna ge dig stöd när du behöver support från oss.

Vi grundar insamlingen av personuppgifter på ditt samtycke genom att du loggar in i systemet. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, begära rättning eller radering av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Om du tycker att vi inte har hanterat dina personuppgifter på det sätt vi har kommit överens om så har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Andreas Wernqvist (personuppgiftsombud)
Telefon: +46 8 580 807 30
E-post: andreas@workbuster.se

Workbuster AB (personuppgiftsansvarig
Organisationsnummer: 556416-9828
Tegnérgatan 8
113 58 Stockholm