Webinar: Från nyanländ till nyanställd. Så arbetar Täby Kommun för snabbare etablering

WEBINAR - 22 OKTOBER, 2021 kl 10:00 - 10:45

Allt fler kommuner ser ett större behov av att kunna samordna sina insatser för att se till att nyanlända och arbetslösa snabbare kommer i jobb eller utbildning. Workbuster Matcha bjuder in till ett webinar där Täby Kommun berättar om sin resa med projektet Välkommen Framtid som bidragit till att Täby idag har lägst andel arbetslösa bland utrikesfödda i Stockholms län.

Täby Kommun arbetar sedan några år med projektet Välkommen Framtid! som nu är en del av Täby kompetenscenter. Syftet är att snabbare hjälpa arbetslösa och nyanlända till jobb eller utbildning. Tidigt insåg man behovet av att öka samverkan, tydliggöra processer och matcha mot näringslivets behov.

En av framgångsfaktorerna har varit ett effektivt systemstöd. Tidigt i projektet valde Täby Kommun att arbeta i Workbuster Matcha. Ett svenskt matchningsverktyg som används av en majoritet av landets fristående aktörer. I verktyget har Täby Kommun kunna utgå från färdiga processer som sedan anpassats för den kommunala verksamheten.

I det här webinaret berättar Peer Weding och Peter Haddäng om bakgrunden till Välkommen Framtid och hur man lyckats samordna arbetet med att hjälpa arbetslösa och nyanlända in i jobb eller utbildning.

AGENDA

  • Bakgrunden till projektet Välkommen Framtid!
  • Hur ser arbetet ut rent praktiskt?
  • Vad krävs för att lyckas?
  • Frågor och svar samt avslutning

VILL DU SE WEBINARET?

Det här webinaret spelades in. Fyll i formuläret så kan du se webinaret i efterhand. 

Föreläsare
Marcus Wedin

Produktspecialist @Workbuster

Marcus Wedin är Produktspecialist och Partneransvarig på Workbuster och har arbetat på Workbuster sedan 2015.

Peer Weding

Integration och arbetsmarknad, Täby Kommun

Peer Weding är projektledare och en av initativtagarna bakom projektet VälkommenFramtid!. 

Peter Haddäng

Peter Haddäng, Täby Kommun

Peter Haddäng är företagsrådgivare på Täby Kommun och administratör för Workuster Matcha. Han är certifierad ICC - Coach med 25 års erfarenhet inom bland annat rekrytering, affärsutveckling och ledarskap. 

Dela i sociala medier