Bli mer träffsäker i urvalet

Det ska vara enkelt för alla att lyckas med kompetensbaserad rekrytering

Workbuster frigör tid genom att automatisera manuella uppgifter så att du kan fokusera på de mest kvalificerade kandidaterna. Med stöd för kompetensbaserad rekrytering kan du säkerställa att ni anställer rätt person som bidrar till er framgång och utveckling. Genom att rekrytera kompetensbaserat lägger du även grunden för en relevant kandidatbank, som automatiskt matchar talanger mot nya tjänster. Vi gör det enkelt för alla att bidra i en kompetensbaserad rekryteringsprocess.

Hantera & Automatisera ansökningar

Automatisera manuella uppgifter och låt Workbuster göra ett första urval, baserat på urvalsfrågor, personlighets- och kompetenstester. Verktyget ger dig ett kraftfullt stöd att hantera många ansökningar samtidigt, så att du kan frigöra tid åt det som har störst betydelse i urvalet.

Bättre urval med kompetensbaserad rekrytering

Säkra kvaliteten på urvalet med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Med stöd för kompetensbaserade intervjufrågor kan du säkerställa att kandidaten lever upp till den kravprofilen som ni satt upp i Workbuster.

Anställ snabbare med en relevant kandidatbank

Med stark kandidatbank lägger du grunden för att rekrytera proaktivt. Vi hjälper dig att bygga upp en relevant, kompetensbaserad kandidatbank. Nya jobb matchas automatiskt mot relevanta kandidater med rätt kompetensprofil i kandidatbanken. På så sätt kan du ligga steget före i konkurrensen och anställa snabbare.

Vårda dina kandidatrelationer

Håll en bra kontakt med dina kandidater genom hela processen. I Workbuster sköter du all kommunikation på samma ställe. Mejla, be om kompletterande uppgifter och boka intervjutid i verktyget. Och med våra smarta påminnelser missar du aldrig att återkoppla.

Förutse och optimera varje steg i rekryteringen 

Få värdefulla insikter om dina kampanjer i Workbuster Analytics. Med lättillgänglig data kan du säkerställa att ni ständigt förbättrar er Talent Acquisition.  

Analysera och förbättra