En arbetsmarknad på lika villkor

 

Med hjälp av Workbusters verktyg för privata arbetsförmedlare bidrar vi till en arbetsmarknad där fler får chansen.

Workbuster har hjälpt 120 000 in på arbetsmarknaden

Workbuster är det ledande systemstödet för Sveriges privata arbetsförmedlingar, vars uppgift är att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma tillbaka i arbete, eller till och med få sitt första jobb. Sedan 2010 har 120 000  personer kommit i arbete med hjälp av Workbusters verktyg.

Nästa steg mot en sundare arbetsmarknad

Med Workbusters funktion HelloTalent! matchar vi automatiskt ihop kandidater som vill ta sig in på arbetsmarknaden med det behov som finns hos arbetsgivarna. Det gör att fler kandidater får chansen och våra arbetsgivare kan hitta oanade kompetenser.

Företag vi har glädjen att stödja

Vårt miljöarbete

Att klimatkompensera är ett bra första steg.

Klart att vi klimatkompenserar, men vi gör allt vi kan för att undvika behovet. Istället väljer vi miljövänliga alternativ i så stor utsträckning vi kan, oavsett om det gäller våra resor eller hur den energi vi förbrukar tas fram.