Workbuster är med i Breakit Impact Challenge

Workbuster är ett av 431 företag som är med i Breakit Impact Challenge, en digital bootcamp som går ut på att göra det nya näringslivet klimatsmart – och på sikt klimatneutralt. På Workbuster har vi ett starkt miljöengagemang och vi vill bidra så  mycket som möjligt till en positiv förändring. Vi ska vara ett klimatsmart företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess klimatpåverkan.

Som en del av detta engagemang:

  • Inom Stockholm åker vi kollektivtrafik till våra möten
  • Vi har ramavtal med SJ och väljer alltid tåg i första hand som transportmedel vid längre resor
  • Vi har tillgång till en Workbuster-cykel för att enkelt och miljövänligt kunna ta oss till möten
  • Vi är anslutna till Nollzon vilket innebär att om vi behöver åka taxi åker vi med elbilar
  • Vi använder enbart grön el på våra kontor och ventilationen stängs automatiskt av utanför arbetstid och under lunchtid för att spara energi
  • Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning
  • Vi minimerar antalet resor genom onlinemöten

 

Hur jobbar ditt företag med klimatfrågor? Dela gärna med dig av dina bästa tips till paulina@workbuster.se 

 

 

Dela i sociala medier

Läs liknande inlägg