Nu förenklar vi personuppgiftshanteringen vid sourcing!

Nu har vi förenklat er hantering  av personuppgifter vid sourcing. Under 30 dagar lagrar ni kandidatens uppgifter baserat på intresseavvägning och under den tiden har ni möjlighet att begära in ett ett längre samtycke.

Det är alltid bäst att erhålla ett aktivt samtycke från kandidaten att ni får lagra dess personuppgifter. Vägen dit är dock mer komplex när man sourcar kandidater från tex LinkedIn eller liknande sidor. I dessa fall är det möjligt att istället basera sin personuppgiftslagring på intresseavvägning. Den rättsliga grunden intresseavvägning innebär att ni får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke i vissa fall. Men bara om era intressen väger tyngre än den registrerades, om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet. Lite förenklat skall det finnas en uppsida för kandidaten att ni lagrar dess personuppgifter.

Här kan ni läsa mer om Intresseavvägning och lagring av personuppgifter:

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/intresseavvagning/

Ni kan välja att slå av denna funktion om ni inte avser att jobba med sourcing eller om ni samlar in samtycke utanför Workbuster.

Efter att ni lagt till kandidaten har ni nu under 30 dagar möjlighet att utvärdera om kandidaten är rätt för jobbet och begära in ett aktivt samtycke. Kandidaten får ingen notis om att ni lagrar dess personuppgifter förrän ni väljer att bjuda in till att acceptera ett längre samtycke. Efter 30 dagar raderas personuppgifterna automatiskt om ni inte erhållit ett samtycke. Vi visar tydligt på varje profil och ansökan hur många dagar som är kvar på lagringstiden.

Så här går det till

När du nu skapar en ny ansökan via Lägg till ansökan och väljer statusen Sourced så kommer lagringen begränsas till 30 dagar och vara baserad på intressavvägning. 

För att du ska kunna spara ansökan längre tid behöver kandidaten aktivt godkänna ert primära samtycke, det gör du genom att markera kandidatens namn i ansökningslistan och klicka på Begär samtycke i menyn längst ner. Välj vilket samtycke du efterfrågar och skicka inbjudan att godkänna samtycket. 

Så länge kandidaten inte godkänt det primära samtycket kommer en varning visas vid kandidatens namn i ansökningslistan och i ansökan samt när du klickar upp kandidatens ansökan. Varningen påminner dig om att intresseavvägningen håller på att gå ut, t.ex. Kandidaten har endast 29 dagar kvar. 

Bilden nedan visar hur varningen visas i ansökningslistan

BIlden nedan visar hur varningen syns på en ansökan.

Funktionen är redan aktiverad på ert konto och del av en större utvecklingspunkt som skall förenkla sourcing ytterligare.  Stäm alltid av med er Dataskyddsansvarig hur ni hanterar personuppgifter. Vill ni inte använda er funktionen så gå till Inställningar och Moduler. Där kan ni slå av modulen Sourcing.

Happy Sourcing!

Dela i sociala medier

Läs liknande inlägg