Dåliga kandidatupplevelser påverkar ditt företags framgång

Att hitta kandidater med rätt kompetenser är svårt, och detta är inte något som kommer som en överraskning. 50% av rekryterare säger att det är ganska eller mycket svårt att rekrytera, och 31% av rekryterare säger att bristen på kandidater är den enskilt största utmaningen.

Så hur blir det då för de kandidater som söker till en roll, men får veta att de inte är rätt person för just det jobbet? En undersökning från Wise Professionals visar att dessa kandidater kan vara avgörande för ditt företags framgång, eftersom kandidatupplevelsen för ansökande påverkar hur dessa personer ställer sig till ert företag i framtiden.

En kandidat som tycker att deras bemötande varit dåligt, kan bli ett stort problem för ditt företag, då 69% av kandidater som haft en negativ kandidatupplevelse ställer sig tveksamma till att köpa företagets varor eller tjänster. Wise Professionals ger som exempel det brittiska telekomföretaget Virgin Media som 2014 beräknade att de förlorat kunder till ett värde av 4,4 miljoner pund på grund av sina negativa kandidatupplevelser. Med hjälp av en förbättrad rekryteringsstrategi lyckades de förbättra försäljningsresultaten med 9,7 miljoner pund.

Dessutom säger 39% av ansökande att de inte skulle söka en annan tjänst hos samma företag på grund av den negativa kandidatupplevelsen, och inte heller rekommendera sina vänner att göra det. 65% av kandidater diskuterar med andra om sina intryck av arbetsgivaren, och 9% delar sina intryck i sociala medier. En dålig kandidatupplevelse kan därmed få stora konsekvenser, då även kandidater agerar som brand ambassadors för ditt företag. Behandlas de illa, då håller de inte tillbaka med att sprida den informationen vidare.

Kandidatupplevelser Workbuster

Anledningar till varför kandidater är missnöjda handlar mycket om bristande respons på ansökan, bristande kommunikation och bristande återkoppling vid avslut. 10% sa att de saknade respons på sin ansökan, och 18% sa att kommunikationen inte var bra under processen. 14% uppgav att de inte fick någon återkoppling alls vid rekryteringens slut.

Nya Workbuster påminner dig när det är dags att återkoppla till en kandidat, så att du aldrig glömmer någon. Du kan också enkelt sätta upp mallar för mejl som fortfarande är personliga men som kan skickas ut per automatik. Vi hjälper dig automatisera dina processer så mycket som möjligt så att du istället kan fokusera på det personliga elementet med kandidaten, och ge denne den kandidatupplevelse hen vill ha! Kontakta oss för mer information.

Dela i sociala medier

Läs liknande inlägg