Workbuster rekryteringsverktyg för en bättre kandidatupplevelse

Vad är Employer Branding? Varför är det så viktigt?

Precis som ett företag behöver jobba varumärkesbyggande för att marknadsföra sina produkter och tjänster behöver arbetsgivare aktivt jobba för att påverka marknadens uppfattning om bolaget som arbetsgivare. Det kallas employer branding.

Kortfattat betyder employer branding sättet du väljer att marknadsföra ditt företag till önskade kandidater. Det kan du göra genom att till exempel dela med dig av företagets värderingar, företagskultur och medarbetarberättelser. 

Varför är det så viktigt med employer branding 2021?

På dagens alltmer konkurrensutsatta arbetsmarknader är ett starkt employer brand, arbetsgivarvarumärke på svenska, ett måste. För att kunna växa som bolag behöver du kunna attrahera och övertyga kompetenta och drivna kandidater om att just ditt företag är ett bra ställe att arbeta på. Studier visar att företag med starka arbetsgivarvarumärken kan få upp till dubbelt så många ansökningar som företag med sämre status. Genom att aktivt jobba med att bygga kännedom om arbetsgivarvarumärket kan du se till att ligga steget före dagen ni behöver rekrytera kompetenta medarbetare. 

Så kommer du igång och stärker er employer branding 

 1. Identifiera styrkorna i ert employer brand

  För att du ska kunna attrahera rätt kandidater och marknadsföra ert arbetsgivarvarumärke är det viktigt att ta reda på vad det är som gör att era medarbetare trivs på arbetsplatsen. Intervjua ett par kollegor och identifiera vilka förmåner och delar av företagskulturen som är mest uppskattade. I många fall väljer arbetsgivare att lyfta fram förmåner som friskvårdsbidrag och bonusar, men i själva verket kanske de mest uppskattade förmånerna röra sig om flexibel arbetstid och möjlighet att jobba hemifrån. 

 2. Formulera ert EVP - Employer Value Proposition 

  Ett EVP kan beskrivas som det värde som ni som arbetsgivare erbjuder anställda i utbyte mot vad de kan tillföra till er organisation. Det är viktigt att erbjudandet är trovärdigt och relevant att erbjudandet känns relevant för målgruppen. Beskriv vilka förmåner och utvecklingsmöjligheter som finns, och vad ni som företag står för. Till skillnad från employer branding handlar EVP om det interna löftet du ger till dina medarbetare, medan employer branding är sättet du väljer att kommunicera det till önskade kandidater.

  Nedan följer ett par exempel på lyckade EVPs: 

  Unilever
  Unilever is the place where you can bring your purpose to life through the work that you do, creating a better business and a better world. You will work with brands that are loved and improve the lives of our consumers and the communities around us.

  Nordic Choice Hotels
  Challenging the average since 1990
  In 25 years we have challenged status quo in the hotel industry. And we promise to continue to do so. As long as we make sure our employees feel free to be themselves, we will never be average. Today we are 13.000 people from 124 different countries, which we believe is a remarkable strength. All of them have a unique talent, and they bring their own unique story to the table. We are diversity in practice, and we love it.
  WE ARE DIVERSITY IN PRACTICE, AND WE LOVE IT.

  PwC:
  From developing leaders at every level, to digital training to help you embrace the innovative technology of tomorrow, PwC provides you with support to help you develop your career and build relationships with people from diverse backgrounds and across multiple industries. Are you ready to make an impact?

 3. Definiera målgruppen

  Precis som i all marknadsföring behöver du förstå din målgrupp för att lyckas med employer branding. Börja med att definiera vilken målgrupp av potentiella kandidater ni vill nå och identifiera vilka beteenden och drivkrafter de besitter. Vilka sociala medier, forum och nätverk är de aktiva i? Vilka kompetenser och intressen kan de tänkas ha? Finns det specifika skolor eller utbildningar som är intressanta att titta extra på? Ställ frågan till medarbetare och branschkollegor för att bättre få en bättre inblick. När du bildat dig en uppfattning om vilken målgrupp ni vill marknadsföra ert employer brand till och vad som intresserar era drömkandidater kan du lättare ta fram riktad kommunikation som engagerar. 

 4. Nå ut med er employer branding till rätt kandidater

  När du formulerat ert EVP och definierat vilken målgrupp du vill nå är det dags att kommunicera erbjudandet till potentiella kandidater. En av de främsta kanaler för er employer branding är karriärsidan som fungerar som ansiktet utåt för er arbetsplats. Här har du chansen att väcka intresse och presentera varför man som kandidat vill jobba hos just er. Det är bra att fundera över om kommunikationen på karriärsidan överensstämmer med de värden som ni definierat i ert EVP. För att stärka trovärdigheten i budskapet kan man jobba med medartberatberättelser, till exempel genom Workbuster Stories, och citat från kollegor om varför de tycker om att jobba på företaget. 

  I takt med att användandet av sociala medier ökar blir det allt viktigare för arbetsgivare att synas och öka närvaron i dessa kanaler. Dela engagerande artiklar och bilder från er arbetsplats, berätta om roliga aktiviteter som ni gör tillsammans och hur en vanlig arbetsdag kan se ut. Be gärna dina kollegor att dela inläggen vidare i sina nätverk för att få bättre spridning. Har ni svårt att nå ut till rätt kandidater kan ni sponsra innehåll och lediga jobb till rätt målgrupp. Det finns även mängder av branschrelaterade grupper på Facebook och LinkedIn, fråga gärna kollegor inom vilka forum som kan vara intressanta att interagera med. 

 5. Glöm inte kandidatupplevelsen 

  Kandidatupplevelsen går hand i hand med employer branding hela vägen från första kontakt med arbetsgivarvarumärket via till exempel marknadsföring eller jobbannonsering. Redan här kan kandidaten bilda sig en uppfattning och förväntan som bärs med genom hela kandidatresan. Dock finns det stor möjlighet att påverka bilden genom rekryteringsprocessen. Beroende på vilket bemötande kandidaten får genom rekryteringsprocessen kan känslan för ert employer brand förbättras eller försämras. Hur ser det ut på ditt bolag idag? Kan ni garantera att alla kandidater får en bra återkoppling genom hela processen?

 6. Mät resultatet av er employer branding 

  För att veta hur väl ni lyckas med er employer finns det ett par nyckeltal titta på. Om ni har ett rekryteringsverktyg kan se statistik över hur många som besöker er karriärsida och vilka kanaler besöken kommer ifrån. Du kan även titta på konverteringsgraden, alltså hur många av besökarna som söker till ett jobb. När ni stärker ert employer brand kommer troligtvis både antal besökare, konverteringsgraden och andelen relevanta ansökningar att öka. 

  En ytterligare bra indikation på att ni lyckas mer er employer branding är när befintliga medarbetare berättar om och rekommenderar arbetsgivaren till vänner och bekanta. Det går att ta reda på genom en så kallad eNPS (Employee Net Promoter Score) som mäter i vilken utsträckning medarbetarna kan tänka sig att rekommendera arbetsplatsen. 

Dela i sociala medier

Läs liknande inlägg