Kompetensförsörjning 2021 | Företagets viktigaste process

Kompetensförsörjning handlar om att säkerställa att en organisation har medarbetare med kompetenserna som krävs för att bidra till tillväxt på lång och kort sikt. För att lyckas behöver arbetsgivare attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare för att säkerställa att medarbetarna har förmågan att lösa de utmaningar och problem som kan uppkomma. 

 

4 av 10 arbetsgivare har utmaningar med kompetensförsörjningen

Under flera år har det pratats mycket om att det råder kandidaternas marknad och att det är svårt att rekrytera rätt kompetens. Arbetsförmedlingen gjorde bland annat en studie 2018 där nästan 4 av 10 arbetsgivarna uppgav att de inte hittade rätt kompetens vid rekrytering.

Samma undersökning visade att 1 av 5 avstod att rekrytera då man på förhand insåg att det skulle vara svårt att lyckas med rekryteringen.

 

Hur säkerställer man kompetensförsörjningen

I boken “Kompetensförsörjning - företagets viktigaste process” identifierar Magnus Anttila fem frågor som bör styra arbetet med kompetensförsörjningen. För att lyckas med kompetensförsörjning behöver man koppla följande fem punkter till organisationens situation och mål i en kompetensförsörjningsplan: 

 • Vilka förändringar står vi inför? (Omvärldsutveckling och verksamhetsplan)
 • Vilken kompetens behöver vi? (Kompetenskrav) 
 • Vilken kompetens har vi? (Nuläge) 
 • Hur kan vi skaffa den kompetens vi saknar? (Analys och utvecklingsplan) 
 • Är vi på rätt väg? 

 

Lyckas med strategisk kompetensförsörjning 

Visst är det så att inom vissa branscher är kompetensbristen svår att lösa på egen hand. Det examineras bara ett visst antal läkare, lärare och civilingenjörer på ett år. Så där är kompetensbristen ett faktum. Men det finns mycket du kan göra för att öka chanserna att lyckas. 

 

Ställ rätt krav i jobbannonserna

I rapporten Var finns jobben från Arbetsförmedlingen (2019) kan det vara värt att se utifrån de faktiska kompetenserna som behövs snarare än att rekrytera till ett visst yrke. Ofta överstiger kompetenskraven i en annons de faktiska kompetenser man behöver för att lyckas i rollen. Det gör att man stänger ute sökande med potential och riskerar att misslyckas med rekryteringen. Samtidigt riskerar man att rekrytera överkvalificerade kandidater som på sikt inte känner sig tillfreds och väljer att lämna.

Utmana sättet du rekryterar på!

Utifrån kravprofilen kan man designa sin rekryteringsprocess på ett sätt som leder till ökad inkludering och där rekryteringsbeslutet tas utifrån hur väl kandidaten matchar kompetenskraven. Att digitalisera sin rekryteringsprocess minskar risken att diskriminera genom att ta bort moment där vi annars riskerar att fatta beslut på vår känsla. Till exempel hur kandidaten har designat sitt CV eller personliga brev, ett handslag, ifall kandidaten är nervös på intervjun, tidsbrist i urvalet… ja listan kan göras lång.

Detta gör att många går över till kompetensbaserad rekrytering. Utgångspunkten är att man låter behov och kravprofil styra hela rekryteringsprocessen. På så sätt får man en ledstång att hålla sig i under rekryteringen och kan göra medvetna val i varför man går vidare med vissa kandidater. 

Det man också ser är att fler företag och organisationer väljer att arbeta med arbetspsykologiska tester i sin rekrytering. På så sätt kan man ersätta eller komplettera den klassiska CV-granskningen med ett objektivt test. Vill man gå ännu längre så ersätter man CV helt och baserar urvalet på urvalsfrågor till kandidat och testresultatet. Förutom att det spar tid så innebär det att kandidaterna får liknande chans och att urvalet sker på ett objektivt sätt.

Stärk ert arbetsgivarvarumärke

Med en strategi för Employer branding kan du öka din förmåga att attrahera rätt kandidater och därmed se till att förenkla kompetensförsörjning. Innan man börjar med det visuella exempelvis hur karriärsidan kan se ut är det att rekommendera att inifrån för att sen kommunicera ut.

Några frågor som kan hjälpa är:

 • Vilken kompetens behöver vi rekrytera till? (Baserat på analysen ovan)
 • Vilken av dessa är mest kritisk att rekrytera?
 • Var finns målgruppen och vad letar de efter i ett jobb?
 • Hur gör andra bolag som konkurrerar om samma kompetens?
 • Varför trivs man idag och vilka är vi? (Kompensation, utveckling och förmåner)
  Hur formulerar vi ett attraktivt värdeerbjudande till kandidaten (Employer Value Proposition)
 • Hur ser vi till att ha det material vi behöver? Har vi kompetensen själv eller ska vi anlita ex en fotograf eller copywriter.
 • Hur kommunicerar vi? (Bygga en karriärsida, ta fram material och marknadsföra)

När du har grunden på plats så är du redo för att börja kommunicera. Här kan du bygga upp en attraktiv karriärsida som avspeglar er som arbetsgivare,  jobba med innehåll på sociala medier,  hitta samarbeten med skolor, sourca kandidater och nå passiva jobbsökare med hjälp av målgruppsinriktad annonsering i sociala medier. 


Så kan Workbuster hjälpa dig med strategisk kompetensförsörjning

Workbuster är verktyget för att möta det nya sättet att rekrytera talanger på, som kombinerar marknadsföring med ett kraftfullt rekryteringsverktyg. 

 

Bygg upp ert employer brand

Vi hjälper dig att designa en karriärsida som sticket ut i konkurrensen om talangerna och är lätt att hålla uppdaterad.

En plattform för att marknadsföra dig som attraktiv arbetsgivare

Workbuster erbjuder både jobbannonsering i sociala medier, men även marknadsföring kopplat till er som arbetsgivare. Genom Workbuster Stories kan du publicera och marknadföra innehåll om hur det är att jobba hos er, genom till exempel medarbetarintervjuer.

Stöd för kompetensbaserad rekrytering och integrerade testverktyg

Med Workbuster kan du säkra en inkluderande rekryteringsprocess genom att rekrytera kompetensbaserat och använda tester för att göra ett objektivt urval.

Samarbeta enklare och bygg upp din pipeline med potentiella kandidater

Genom Workbuster kan du bygga upp en pipeline med potentiella kandidater. Jobba säkert med sourcing eller samla alla intresseanmälningar från dina event och spontanansökningar på ett ställe. 

Mät och utvärdera effekten av ditt arbete

Se ifall ni är på rätt väg genom att exempelvis mäta besökare, trafikkällor och var i processen ni tappar kandidater. 

Källor:

Kompetensförsörjning, Strategier för att hitta, behålla och  utveckla personal: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:694846/FULLTEXT01.pdf

Enklare vägar till kompetensförsörjning:https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2021/2021-03-23-enklare-vagar-till-kompetensforsorjning.html

Arbetsförmedlingen (2019). Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt: https://arbetsformedlingen.se/statistik/analyser-och-prognoser/arbetsmarknadsprognoser/riket/var-finns-jobben-2019

Dela i sociala medier

Läs liknande inlägg