Raysearch karriärsida Workbuster
Raysearch laboratories

Allt som kan minska vår administration är guld för oss rekryterare

 

Om RaySearch 

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare®*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Hur hanterade ni era rekryteringar innan ni började använda er av Workbuster?

Vi hanterade alla våra ansökningar via mail – något som självklart tog mycket tid både från chefer och från oss på HR.

Vad upplever du är den största förändringen sedan ni började använda Workbuster?

Det mest positiva är att ha alla processer och alla ansökningar samlat på ett ställe. Vi har fått en bättre struktur, sparar tid och kan ge en bättre upplevelse till de kandidater som söker då vi lätt kan återkoppla via Workbuster.

Jag är positiv till Workbuster då det underlättar för vårt rekryteringsarbete. Jag uppskattar även att Workbuster har tagit till sig feedback från oss och skapat fler fördelar för ett mer effektivt rekryteringsarbete.

Vilken effekt har ni kunnat se hittills?

Den största effekten är alla mail vi slipper skicka fram och tillbaka, särskilt nu i och med GDPR. En annan fördel är att det har blivit enklare för oss att bedöma och jämföra kandidater och i samband med det arbeta mer kompetensbaserat.

Allt som kan minska vår administration är guld för oss rekryterare, då kan vi spara tid och lägga vårt fokus på det viktigaste – själva mötet med kandidater.

Alinne Andersson
RaySearch