Basefarm

Basefarm

För oss innebär ett arbete med Workbuster att vi än mer kan bemöta våra kandidater på ett strukturerat och professionellt sätt då en stor del av administrationen drastiskt reducerats. Strukturen i Workbuster möjliggör ett starkt fokus på kandidatupplevelsen och den användarvänliga plattformen gör det enkelt att vilja arbete i verktyget. Som pricken över i:et har ni en fantastisk supportavdelning – keep up the good work!

NATHALIE RODRIGUEZ SNELL

Basefarm