Rekryteringssystem med alla funktioner ni behöver för att attrahera nya medarbetare

Guide: Rekrytera effektivt med urvalsfrågor 2022

Att använda urvalsfrågor som en del i ansökningsprocessen förenklar och effektiviserar urvalet för dig som rekryterare. Du får en bra överblick över vilka kandidater som uppfyller kvalifikationerna, samtidigt som det blir tydligare för kandidaterna vilken kompetens som krävs för jobbet.

Urvalsfrågor möjliggör CV-lös rekrytering

Med bra urvalsfrågor öppnar du upp för CV-lös rekrytering. För kandidaterna innebär det att de behöver lägga mindre tid på ansökan, och du som rekryterare får svar på om kandidaten lever upp till kravprofilen - utan att behöva granska CV:t i detalj. 

Kravprofilen avgör vilka urvalsfrågor du bör ställa

För att formulera bra urvalsfrågor är det viktigt att du gör en kravprofil. Kortfattat bestämmer du dig för vilken faktisk kompetens du söker. Faktisk kompetens består av tre delar:

 • Kunskap
 • Personliga egenskaper
 • Problemlösningsförmåga

Övriga krav
Utöver frågor om kandidatens faktiska kompetens kan det även finnas krav utifrån hur arbetet utförs. Till exempel kan det finnas krav på att kandidaten ska kunna börja tjänsten innan ett visst datum, kunna jobba natt eller ha möjlighet att resa i tjänsten. 

När kravprofilen är färdig är det lättare att gå vidare och formulera urvalsfrågorna.

Kunskapsfrågor som urvalsfrågor vid rekrytering

Som namnet antyder ställer du kunskapsfrågor för att ta reda på vad kandidaten kan eller inte kan. En vanlig urvalsfråga gäller exempelvis olika frågor om behörigheter, till exempel legitimation. Det kan även vara frågor om kunskap baserar utbildningsbakgrund, till exempel: har du en civilingenjörsexamen?

Exempel på urvalsfrågor:

 • Ja/nej-frågor: Används där man antingen har eller inte har en behörighet. Exempel: Är du legitimerad sjuksköterska?
 • Fritextfrågor: Används då man vill att kandidaten ska beskriva sin kunskap inom ett visst område. Exempel: Berätta om hur du har jobbat med Pivot-tabeller i Excel?
 • Videofrågor: På liknande sätt som en fritextfråga kan du be kandidaten att spela in sitt svar som en videofrågor. 

 

Urvalsfrågor om personliga egenskaper

Vanligtvis ställer man kompetensbaserade i intervjun. Men kompetensbaserade frågor kan även användas som urvalsfrågor. Den här typen av frågor ställer du helst som fritextfrågor där du ber kandidaten beskriva en situation där hen har visat på ett visst beteende. 

Exempelvis ifall kompetensen “strukturerad” är viktig i den roll vi rekryterar till så kan vi som urvalsfråga kandidaten beskriva ett projekt som hen ansvarat för, hur det strukturerades och vad resultatet blev. 

Problemlösningsförmåga

Problemlösningsförmåga innebär kandidatens förmåga till logiskt tänkande och även förmåga att ta till sig ny kunskap. Att mäta problemlösningsförmåga är ett sätt att bedöma kandidatens potential att lyckas i rollen trots. Detta är ett vanligt inslag vid Trainee-rekryteringar då längre erfarenhet (kunskaper) inte är ett krav, men förmågan att ta till sig ny kunskap. 

Det går att addera problemlösningsfrågor som urvalsfrågor. Men det vanliga är att man använder ett integrerat standardtest. Workbuster är till exempel integrerat med Assessio, där deras Matrigma eller Adaptive Matrigma mäter kandidatens problemlösningsförmåga. 

Urvalsfrågor om övriga krav 

Som tidigare nämnt kan det finnas övriga krav kopplade till tjänsten. Dessa kan också ställas som urvalsfrågor vid ansökan. På så sätt förenklar du urvalsarbetet och lägger tid på rätt kandidater. 

Exempel på vanligt förekommande urvalsfrågor för övriga krav:

 • Är du tillgänglig att börja jobba i slutet av maj? 
 • Har du möjlighet att jobba natt (22 - 05)?
 • Vad har du för löneanspråk?
 • Klarar du av att göra tunga lyft?

Urvalsfrågorna du bör undvika

Nedan är exempel på frågor du bör undvika att ställa. 

 • Uppenbara frågor där kandidaten bör svara på ett visst sätt:  Exempelvis: Är du resultatinriktad? 
 • Frågor som är ospecifika: Har du datorvana?
  De flesta skulle nog påstår att de har datorvana. Men spannet mellan att kunna hantera ett ordbehanlingsprogram och att programmera är väldigt stort.
 • Fritextfrågor när du i urvalet vill kunna sortera utifrån vad kandidaterna har svarat på frågan: Vilken period i sommar söker du sommarjobb för? 

Dela i sociala medier

Läs liknande inlägg