Så löser du kompetensbristen med Upskill & Reskill 2022

Vi står för en paradox på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är rekordhög, samtidigt som 3 av 4 arbetsgivare har svårt att hitta kandidater med rätt kompetens (Manpower Group, 2021). Här introducerar vi reskill och upskill som ett sätt för dig att lösa kompetensbristen. 

För att växa som företag eller organisation krävs att vi har medarbetare med rätt kompetens. Historiskt sett har en eftergymnasial utbildning varit ett krav för mer kvalificerade jobb. Men i en värld i ständig förändring blir kunskap alltmer än färskvara. Det vi lär oss under 3-5 år på en utbildning riskerar att vara inaktuellt när vi väl ska ut på arbetsmarknaden. 

Som arbetsgivare har vi två val, antingen förvärva kompetens externt genom rekrytering, eller genom att utveckla och utbilda befintliga medarbetare genom upskilling eller reskilling. Flera studier har visat att kostnaden för att vidareutbilda befintliga anställda är betydligt mer kostnadseffektivt än att ersätta befintliga medarbetare med nya. För att lyckas behöver vi ett agilt förhållningssätt där vi snabbt kan anpassa utbildningsinsatser efter ändrade kompetensbehov. 

Praktiska tips på vägen 

  • Kartlägg befintlig kompetens i verksamheten för att hitta kompetensgapen. Finns det outnyttjad kompetens som ni kan använda?
  • Kompetensutveckling behöver nödvändigtvis inte betyda långa utbildningar. Uppmuntra till informellt lärande, låt exempelvis medarbetare skugga andra kollegor med hög kompetens eller delta branschnätverk. 
  • Möjliggör för effektivt lärande genom e-Learning. Gör medarbetaren delaktig i skapandet av utbildningar. Det ökar engagemanget och säkerställer att innehållet är relevant. Istället för nice to-to-know är det need-to-know som gäller vid e-learning.


Workbuster är ett verktyg för att attrahera och rekrytera medarbetare. Tillsammans med vårt systerföretag Grade erbjuder vi en helhetslösning som får människor och arbetsgivare att växa genom att förändra sättet vi attraherar, engagerar och behåller medarbetare.

Dela i sociala medier

Läs liknande inlägg