Onboarding illustration

Så löser du kompetensbristen med onboarding och nytt jobb på jobbet

Kanske har du varit med om att du har anställt en ny medarbetare som du verkligen tror på. Men inom loppet av tiden från kontraktsskrivning till första dagen på jobbet händer något - medarbetaren får ett annat erbjudande och säger upp sig. Eller så inleder medarbetaren jobbet hos er, men slutar redan efter ett år. Något som många rekryterare bistert fått vara med. 

Kanske har du varit med om att du anställt en kandidat som du verkligen tror på. Men inom loppet av anställning till första dagen på jobbet händer något - din nya medarbetare får ett annat erbjudande och säger upp sig. Många rekryterare vittnar om att de tappat kandidater redan innan första arbetsdagen, eller att de lämnar för ett annat erbjudande inom ett år. 

På en arbetsmarknad där kandidater med rätt kompetens är en bristvara blir det allt viktigare att vi lyckas engagera och behålla medarbetare. Annars är risken att rekryteringen blir ett nollsummespel - vi rekryterar enbart för att fylla tomma stolar.  

Idag stannar medarbetare allt kortare på en arbetsplats. För att motverka att vi tappar bra kollegor kan vi dra nytta av kunskapen och låta medarbetarna utvecklas och byta jobb internt. Enligt en undersökning gjord av LinkedIn svarade 81 % av Talent managers att intern rekrytering ökar förmågan att behålla medarbetare (LinkedIn’s Global Talent Trends 2020 report).

Tips på vägen:

  • Ta till vara på kandidatens engagemang i samband med anställningen.
  • Sätt en tydlig process för onboardingen.
  • Synliggör interna jobbmöjligheter på ex. intranätet innan ni går ut med annonsen externt.

Dela i sociala medier

Läs liknande inlägg