Lathund - Smart Reject

Med Smart Reject kommer kandidater att nej-tackas automatiskt utifrån villkor i den valda Smart Reject-policyn. Villkoren för smart reject är följande: 

  • Genomsnittliga bedömningen (Stjärnorna) är 2 eller mindre
  • Kandidaten uppfyller inte kraven på urvalsfrågor
  • Kandidaten inte får godkänt resultat på ert integrerade testpaket
  • Ni stänger annonsen

Funktionen hjälper dig att säkerställa att samtliga kandidater får återkoppling, dessutom utför systemet en del av jobbet åt dig, så du sparar tid. 

Kom igång

För att komma igång med Smart Reject, gå till Inställningar - Smart Reject. Här klickar du på Skapa ny policy. Här bestämmer du vilken eller vilka villkor som ska ingå i din policy, du bestämmer också efter hur många dagar som du vill att ditt nej-tack mail skickas ut. Antalet dagar säkerställer att en kandidat inte får ett nej tack precis efter att de skickat in sin ansökan om de till exempel inte uppfyller kraven på urvalsfrågorna. 

Alla konton (som inte redan har en) har fått en default policy med villkoren:

  • Ansökan graderas lågt
  • Underkänt på annonsens urvalsfrågor
  • Jobb sätts till avslutad

Policyn aktiveras på annonsnivå innan den börjar gälla.

I exemplet nedan har vi skapat en policy är att vi skapar en som innehåller alla villkor, dvs kandidater kommer få ett nej-tack mail efter tre dagar om den har en genomsnittlig bedömning på två stjärnor eller mindre, om personen inte uppfyller kraven på urvalsfrågorna, inte klarar testerna eller när vi väljer att stänga annonsen.

Koppla Smart Reject till en annons

När du skapar en ny annons får du möjlighet att välja vilken Smart Reject policy som ska vara aktiv för just den annonsen, du kan endast välja en policy per annons. Notera att när du aktiverat en Smart reject Policy på en annons kan du inte ändra den i efterhand, utan endast inaktivera policyn. Om du vill lägga till en Smart reject policy på en befintlig annons klickar du på Redigera annons och Inställningar och aktiverar önskad policy.

Smart reject i ansökningslistan 

När en kandidat uppfyller något av villkoren som i Smart Reject policyn kommer en ikon visas i ansökningslistan. Ikonen visar att och när kandidaten kommer få ett nej tack.

Klickar du dig in på ansökan kommer du kunna se hur många dagar det är kvar innan kandidaten får ett nej tack samt en förklaring till varför den får ett nej tack. I ansökan kan du även välja att stoppa en Smart Reject, du kan sedan välja att återuppta smart reject tills dess att du laddar om sidan eller klickar ned ansökningsvyn (vyn till höger), därefter kan du inte längre återställa Smart Reject utan behöver därefter manuellt tacka nej till kandidaten.

Har du villkoret påslaget för avslutad jobbannons kommer en text att visas i samband med att du stänger annonsen. Smart reject kommer då tacka nej till ansökningar som befinner sig i en status som tillåter nej tack via e-post. Inställningarna för det hittar ni i er rekryteringsprocess under Inställningar - Rekryteringsprocess. 

Har du några frågor om Smart Reject? 

Du är som alltid välkommen att höra av dig till support@workbuster.se 😊