Workbuster hjälper er rekrytera mer träffsäkert med CV-lös rekrytering

Guide: Spara tid och automatisera urvalet med smart reject

“Nej, där vi kan vi inte publicera annonsen för då får vi för många ansökningar…”. Den kommentaren kanske du som rekryterare har hört? Vi tycker inte att många ansökningar ska vara ett hinder. Därför utvecklade vi funktionen smart reject som automatiskt sållar bort och tackar nej till de kandidater som inte lever upp till skallkraven för en annons. På så sätt kan du öppna upp för fler publiceringskanaler och attrahera fler potentiella kandidater.

I den här guiden beskriver vi hur du formulerar rätt urvalsfrågor och hur smart reject kan bli din bästa vän i urvalsprocessen.  

Börja med kravprofilen

Som i alla rekryteringar är första steget att skapa en kravprofil. Vet du inte vad du söker är det nästan omöjligt att hitta rätt kandidat.

Några viktiga delar att ha med när du gör kravprofilen:

 • Arbetsbeskrivning: Beskriv arbetsuppgifterna och vad rollen faktiskt ut på? När jobbar man? Vilka uppgifter och utmaningar ställs man inför?
 • Faktisk kompetens: Vad krävs för att lyckas i rollen?
  • Personliga egenskaper
  • Analytiskt/logisk förmåga
  • Kunskaper (ex. licenser eller behörigheter)
  • Övriga krav (ex. vara tillgänglig en viss tid, kunna jobba natt)

Identifiera vilka frågor som behöver besvaras 

Utifrån kriterierna i kravprofilen kan du formulera de urvalsfrågor som kandidaten besvarar i ansökningsformuläret. Identifiera vilka krav som är skallkrav, till exempel om det är krav på att ha en viss behörighet som kört, eller att det krävs att kandidaten kan jobba natt.  

För andra delar av kravprofilen behöver du använda mer beskrivande frågor. Det kan annars bli ganska uppenbart vilket svar som är “rätt” om man till exempel frågar: "Kan du jobba i excel?"  I det här fallet kan du istället formulera en fråga där du ber kandidaten att i en fritextfråga beskriva hur hen jobbat i excel, vilka sammanhang och vilka funktioner som använts.

Det går även ställa kompetensbaserade frågor som fritextfråga. Till exempel: Beskriv en situation där du under en tight deadline blev tvungen att prioritera bland många uppgifter. Hur gjorde du? Hur ser din ledarerfarenhet ut?

Låt smart reject göra jobbet

Smart reject är din urvalsassistent som automatiskt identifierar och tackar nej till de kandidater som inte lever upp till skallkraven för dina jobb. Det automatiska urvalet baseras på följande kriterier: 

 • Smart reject tackar automatiskt nej till kandidater som inte inte klarar skallkraven för en tjänst. Till exempel när en kandidat svarat att hen inte har körtkort, men det är ett skallkrav för tjänsten.
 • För fritextfrågor och andra mer beskrivande frågor krävs det att du gör en bedömning. Smart reject tackar automatiskt nej till kandidater vars ansökningar som du bedömer som 2 eller lägre på en skala mellan 1-5. 

För att kandidaten inte ska få ett avslag direkt efter ansökan ställer du in med vilken fördröjning avslaget ska skickas, smart reject ser även till att avslaget aldrig skickas på helgen.

Använder du tester i rekryteringen? Tester är ett bra komplement och validerat sätt att utvärdera ansökningar utifrån kravprofilen. Med smart reject kan du välja att automatiskt ge avslag till de kandidater som inte når upp till de testresultat som krävs.

Smart reject vid avslutad annons

Att ge tidigt avslag till kandidater gör att kandidaterna kan gå vidare i sitt jobbsökande och slippa vänta på besked, det förbättrar kandidatupplevelsen. När du avslutat en rekrytering kan Smart-reject därför automatiskt ge avslag till alla kvarvarande kandidater så fort du markerat en annons som avslutad. 

 

Dela i sociala medier

Läs liknande inlägg