Hej Mimmie, du har på kort tid rekryterat in ett stort antal nya medarbetare. Hur går onboardingen för våra nya kollegor?

Det går bra! Våra nya kollegor har kommit igång bra med sina arbetsuppgifter och har snabbt blivit en del  av gemenskapen. Inför första arbetsdagen har de fått schema med vilka de ska träffa, vilka program som behöver laddas ner och förbokade möten i kalendern. Allt för att få en så bra start som möjligt. Jag har fått feedback från många av medarbetarna att det varit den bästa onboardingen de haft, vilket är oerhört roligt att höra.

Vad ser du som viktigast när det gäller att onboarda nya medarbetare? Vilka är vanliga fallgropar?

Det viktigaste är att man känner sig välkommen på sin nya arbetsplats. Att man som företag och närmsta chef är väl förberedd inför starten av sin nya kollega.

Jag brukar alltid skicka ut ett schema över medarbetarens första vecka cirka 2 dagar innan första arbetsdagen. Det skapar trygghet och visar att man är efterlängtad som ny kollega.

En vanlig fallgrop är att man inte är förberedd. Att man inte har någon tydlig plan vid start. Man har “glömt” beställa dator och informera övriga kollegor om att det börjar en ny person. Ett annan fallgrop är också att chefen inte är tillräckligt involverad. Det leder till otrygghet och och en sämre start för medarbetaren.

Vad är en rimlig nivå av preboardingaktiviteter och kan du ge tips på vad som kan ingå i proboardingen?

Man är aldrig så motiverad som när man just skrivit på anställningsavtalet för ett nytt jobb och medarbetare som räknar ner till första arbetsdagen vill med största sannolikhet lära känna sin nya arbetsgivare så fort som möjligt. Därför är det en fördel att jobba med preboarding innan första arbetsdagen för att ta tillvara engagemanget. Man kan till exempel använda video med några ord från VD:n, ge information om hur man tidrapporterar i systemet, informera om uppförandekod och ge lite information om bolaget och dess olika avdelningar.

Vad ger du för tips för nya medarbetare inför första dagen?

Om du hinner, titta gärna på PRE-Onboardingen och läs på om företaget. Lägg till dina nya kollegor på Linkedin. Och när första arbetsdagen kommer, kom i tid, gärna 10 minuter innan.

Hur bör man följa upp onboardingen av nya medarbetare?

Ha avstämningsmöten en gång i veckan med närmsta chef, fråga hur de nya medarbetarna upplevt sin första tid och om det är någon de saknat, allt för att göra introduktionen så bra som möjligt och utveckla bolaget vidare.

Har du några andra tips att dela med dig av kopplat till onboarding?

Kom ihåg att medarbetare som får en bra introduktion tenderar att behålla ett högre engagemang över tid och stanna kvar i verksamheten längre. Skapa en lista över alla steg i pre- och onboardingen, på så vis missas ingenting och du kan garantera att alla nya medarbetare får en bra start. 

Dela i sociala medier

Läs liknande inlägg