AI vid rekrytering – utmaningar och möjligheter

Quality of hire och time to hire är vanliga KPI:er som rekryterare utvärderas på. Artificiell Intelligens (AI) vid rekrytering har potential att frigöra massa tid och hjälpa oss att fatta bättre rekryteringsbeslut. Något som gör AI till ett hett område inom rekrytering.  

Vi börjar från början. Vad är AI? Så här definierar Wikipedia AI och maskininlärning:

“Artificiell intelligens (AI) eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens,[1] främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.”

Utifrån den här definition behöver ett program kunna likna oss människor exempelvis genom att lära sig utifrån tidigare erfarenheter och utifrån det bli allt bättre på beslutsfattande.

Accelererad digitalisering gör AI mer användbart
En förutsättning för AI är tillgång till data. I takt med att mängden som samlats in ökar i takt med digitalisering innebär det att allt fler arbetsmoment kommer kunna ersättas av AI. I första hand gäller det repetitiva uppgifter men även för att vägleda oss till bättre beslut i exempelvis i en rekryteringsprocess.

I en studie gjord av PwC svarade 72 % av chefer på ledningsnivå att AI kan hjälpa medarbetare att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. Så med allt fler verktyg och tekniker tillgängliga
vid rekrytering skulle AI kunna hjälpa oss att identifiera de åtgärder som har störst effekt utifrån att fatta bättre rekryteringsbeslut och spara tid.

En annan utmaning som rekryterare ställs inför är att förutse prestation hos en kandidat. Här finns möjlighet för AI att använda data från tidigare rekryteringar och hur dessa medarbetare har prestera genom att koppla ihop rekryteringsverktyget med verktyg för talent management. På så sätt kan vi bli bättre i att förutse potential i de kandidater vi utvärderar i en rekryteringsprocess.

Utmaningarna med AI
Möjligheterna med AI inom rekrytering är många men det finns utmaningar. Ett problem är till exempel att AI inte är bättre än den data den fattar beslut utifrån.

Ett exempel är Amazons som har använt AI vid rekrytering för att automatiskt gallra ut de bästa kandidaterna. Problemet blev att historiskt sett så har de flesta sökande varit män. Även om det inte var avsikten blev effekten att AI baserade besluten på historiska data och fortsatta att favorisera manliga framför kvinnliga sökanden.

Något som lyfts i ett direktiv från EU är bristande transparens. Att som “vanlig” person förstå hur algoritmen bakom AI fungerar och är uppbyggt. Ovetande om hur beslutsfattande genom AI går till innebär bristande insyn risker för både individer(ex att automatiskt blir bortvald utan tydlig anledning) eller för samhället i stort (när vi inte längre kan ställa makthavare till svars).

Så kan du komma igång med AI vid rekrytering
Som vid alla typer av förändringar bör du börja med att bestämma vad det är du vill åstadkomma och varför. Ifall målet är att halvera tiden du lägger i att gallra kandidater så skulle det finnas andra verktyg som är mer tillgängliga och lättare att komma igång med. Exempelvis genom att använda rätt urvalsfrågor och integrerade tester.

De aktörer som kommit längst inom AI är de stora techjättarna som exempelvis META (tidigare Facebook) och Google. Vid jobbannonsering i sociala medier finns redan möjlighet att låta Facebook och Google själv optimera de kampanjer du sätter upp utifrån de mål du sätter upp. Det gör att du kan hitta nya potentiella kandidater bortom den målgupp som du själv tror är mest relevant för tjänsten.

Praktiska tips på vägen
Stirra dig inte blind på tekniken utan fundera på syftet.
Testa AI där det fungerar exempelvis vid jobbannonsering.
Utvärdera först i liten skala innan du gör större förändringar.

Dela i sociala medier

Läs liknande inlägg